• අපේ සිංහයන්ගේ ජය ගැන..
    අපේ සිංහයන්ගේ ජය ගැන..

    ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර ඇඩිලේඩ්හිදී පැවැති තෙවැනි විස්සයි20 තරගය ලකුණු 41කින් ජයගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියාව සමත් විය.....

Copyright © 2016. All Rights Reserved. Designed and Developed by TNLRN Online